Dokładne mycie rąk i stosowanie się do zasad higieny są kluczowe dla bezpiecznego użytkowania soczewek kontaktowych.

pobrane z

Zespół ZAKONTAKTOWANI